متوگرام شهرهای ایران

متوگرام 

قشم:

 

برای مشاهده  متوگرام سایر شهرهای ایران اینجا کلیک کنید.

[ دوشنبه 05 دي 1390 ] [ 13:15 ] [ حسن کوه گردی ] [ نظرات () ]
نقشه های بارشی

 

  


 


 

بارش امروز(مدل GFS):

 

 

                                                                                                                               ادامه مطلب

بارش امروز (مدلWRF):

 

                                                                                   ادامه مطلب

 

برای مشاهده مرزبندی شهرستانی  این مدل اینجا کلیک کنید .

 


مجموع بارش 5روزه(آمریکا):

 

 


 

مجموع بارش دوهفته ایی:

 

 

برای مشاهده نقشه بارشی دو هفته ایی به صورت مرزبندی اینجا کلیک کنید .

 


                                                                                                       

[ پنجشنبه 01 دي 1390 ] [ 4:39 ] [ حسن کوه گردی ] [ نظرات () ]
جریان همرفتی

http://www.picturesanimations.com/a/arrows/41.gifجریان همرفتی

                                                              http://badboy-designer.persiangig.com/tem-badboy/edamematlab.gif

[ چهارشنبه 16 آذر 1390 ] [ 21:8 ] [ حسن کوه گردی ] [ نظرات () ]