پیش بینی بارش برف

برف


 

                                                                                                                       

[ یکشنبه 27 آذر 1390 ] [ 9:30 ] [ حسن کوه گردی ]
دما

http://www.picturesanimations.com/a/arrows/41.gif دما:

دما :برای پیش بینی دمای 6 ساعته روزهای آینده  روی  تصویر  پایین کلیک کنید .

 

                                 

[ جمعه 18 آذر 1390 ] [ 11:50 ] [ حسن کوه گردی ]